homepage image

Terapia uzależnień

W Gabinecie Alfa zajmujemy się leczeniem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków i dopalaczy (uzależnienie od środków psychoaktywnych) oraz leczeniem uzależnienia od hazardu, seksu, internetu i innych zachowań (uzależnienia behawioralne)

Psychoterapia uzależnień  w gabinecie Alfa oparta jest o model redukcji szkód, model psychodynamiczny oraz model behawioralny. Połączenie trzech wymienionych podejść pozwala na zastosowanie odpowiedniej metody leczenia do problemów zgłaszanych przez pacjenta.

Uzależnienie rozumiemy jako chorobę wieloprzyczynową, trudno bowiem wskazać jedną przyczynę rozwoju uzależnienia. Zwykle przyczynia się do tego kombinacja czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. Podobnie więc jak nie ma jednej przyczyny i jednej drogi prowadzącej do rozwoju choroby, tak też nie ma jednej metody leczenia i jednej drogi prowadzącej do zdrowienia.

Model redukcji szkód zakłada, że najważniejsze jest zmniejszenie szkodliwego wpływu danej substancji psychoaktywnej lub danego zachowania na zdrowie i życie osoby zgłaszającej się po pomoc. Czasem odbywa się to poprzez ograniczenie używania substancji psychoaktywnej, a czasem poprzez całkowite zaprzestanie jej używania. Zgodnie z tym założeniem podczas kilku pierwszych sesji diagnostycznych wspólnie z pacjentem ustalamy cel terapii dotyczący zmiany używania środków psychoaktywnych lub całkowitego zaprzestania ich używania. Wstępna diagnoza obejmuje również analizę innych problemów towarzyszących uzależnieniu, które albo przyczyniły się do rozwoju choroby, albo stanowią jej konsekwencje albo jedno i drugie, które nie rozwiązane przyczyniają się do nawrotu choroby.

W oparciu o model psychodynamiczny podczas leczenia poszukujemy wspólnie z pacjentem nieświadomych motywów i ukrytych znaczeń różnych problemów w tym nieświadomych motywów używania substancji psychoaktywnych.

Równolegle korzystając z technik behawioralnych wspólnie z pacjentem wypracowujemy skuteczne sposoby i metody ograniczania używania substancji psychoaktywnych lub utrzymania trwałej abstynencji.

Terapią uzależnień w Gabinecie zajmuje się Waldemar Piechota

Umów się na wizytę
napisz do nas na kontakt@alfa-psychoterapia.pl